Privacybeleid op deze website

 

Welke persoonsgegevens slaat deze website op en wat doen wij er vervolgens mee?

Onze gegevens:
KvK: 74424726
Bankrekening: NL17RABO 0341 1360 42

Postadres:
Helperpark 262-2
9723 ZA Groningen
Email: info@hvlgroningen.nl

Download hier het door ons, in vergadering opgestelde privacy reglement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Via de website verzamelen wij uitsluitend (en alleen wanneer u die zelf aanlevert) enkele gegevens met de bedoeling u goed van dienst te kunnen zijn.
Ook hebben wij deze gegevens nodig om veilige inloggegevens voor u aan te maken zodat u documenten, verslagen en nieuwsbrieven kunt lezen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw naam
Uw emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen. Denk hierbij aan uw burger service nummer, bankrekening nummer etc.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om nieuwsbrieven te kunnen verzenden en je op die manier op de hoogte te kunnen houden
Om eventueel gratis informatiefolders of rugsteuntjes te kunnen sturen die u extra kunnen helpen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Naam en mailadres die u verstrekt heeft via de mail of het contactformulier op de website zolang de correspondentie met u voortduurt.
 • Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.
 • Voor de nieuwsbrief bewaren wij uw mailadres totdat u ons verzoekt dit mailadres te verwijderen. Dit kunt u ook zelf doen door een link die u in de nieuwsbrief vindt. Uw mailadres wordt dan defintief uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken nooit aan derden of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt alleen analytische, technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Meer over cookiegebuik op specifiek deze website vind je hier: cookiechecker.nl

Links van en naar andere websites

Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw  persoonsgegevens sturen naar info@hvlgroningen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@hvlgroningen.nl
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Heeft u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hvlgroningen.nl

Verwerkerssovereekomst
Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met teKiek! webdesign te Oudehaske
Er zijn geen overige verwerkers aan deze website gekoppeld.

Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Vereniging Huurders Woonlandschap De Leyhoeve Groningen spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Vereniging Huurders Woonlandschap De Leyhoeve, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Vereniging Huurders Woonlandschap De Leyhoeve

Heeft u een vraag of wilt u contact met ons opnemen?

 

U kunt ons een mail sturen (info@hvlgroningen.nl) of onderstaand formulier verzenden.

Jaarstukken

Ledenvergadering 2022

  Ledenvergadering 2021 (schriftelijk)

  2020

  Brieven / documenten

  2021