Portefeuilles

 

Hier vindt u een omschrijving van de portefeuilles die door de vereniging worden onderhouden en die toegang geeft tot de verslagen van de verschillende werkgroepen.

Energie en water

De portefeuille Energie en Water wordt gevormd door Pieter Wagensveld en Jaap Schreuder aangevuld met een drietal deskundige leden uit de vereniging.

Vanaf de oprichting van de vereniging houdt de werkgroep zich bezig met de vraag hoe de directie in Oisterwijk omgaat met de energie- en watertarieven. In 2020 werden die onderdeel van de servicekosten.

Zowel over de kosten voor 2019 als voor 2020 bestonden en bestaan vragen. Zie daarvoor de verzonden brieven. Het bestuur kan niet anders dan constateren dat die antwoorden altijd laat, meestal onvolledig en onbevredigend zijn. Het bestuur heeft de in druk dat de directie daar niet open over is en dat men de maximale ruimte op zoekt.

Begin april 2020 is een dringend verzoek aan de directie gestuurd met de vraag om een overzicht van de tarieven (vergelijking jaren 2018-2019 en 2020), alsmede van de tarieven van de ACM, en van Warmtestad, de vastrechttarieven en het gehanteerde percentage administratiekosten. Een vergelijkbaar verzoek moest in 2021 worden gedaan, nog zonder resultaat (per 1 april).

Begrijpelijk dat het hier gaat om een zaak die de continue en scherpe aandacht van bestuur en werkgroep vraagt.

Servicekosten

De portefeuille Servicekosten wordt gevormd door Pieter Wagensveld en Jaap Schreuder aangevuld met deskundige leden uit de vereniging.

De leden van de werkgroep hebben moeten vaststellen dat de Directie van de Leyhoeve ook hier niet erg coöperatief is. Vragen om toelichting worden nauwelijks of zeer onvolledig beantwoord.

Complicerende factor is dat in diverse huurcontracten gesproken wordt over de servicekosten. In de laatste contracten is de opsomming veel ruimer dan in de eerste en bovendien staan daarin kosten genoemd die wettelijk gezien niet onder de servicekosten vallen. Dat laatste werd ook door de directie bevestigd.

Hoe moeilijk ook door het gebrek aan informatie van de directie, de servicekosten blijven dus een zwaar punt van aandacht. Temeer omdat de servicekosten elk jaar weer terugkomen.

Zorg

De portefeuille Zorg wordt verzorgd door Marian Jansen

Een belangrijke reden voor vele huurders van een appartement in De Leyhoeve was de belofte dat men er bij ziekte (van een partner) gewoon kon blijven wonen en dat dan zorg beschikbaar zou zijn. Binnen het bestuur is Marian Jansen aangewezen om die doelstelling kritisch te volgen en te bewaken. Zij let erop of de zorg en het wonen elkaar niet in de weg zitten en hoe beiden elkaar kunnen versterken. Zij onderhoudt als voormalig voorzitter van de Cliëntenraad nog de contacten van uit de HVLG.
Er is anno 2021 nog steeds bezorgdheid over het grote personeelsverloop binnen de wijkzorg. Het Groninger management deelt die gevoelens. Ook over de kwaliteit zijn soms klachten. Het management dringt er op aan, die klachten ook, liefst rechtstreeks, te uiten.

Alarmering en veiligheid

De portefeuille Alarmering en veiligheid wordt gevormd door Lien Colly-Breedveld die daarvoor ook een aantal deskundige leden kan raadplegen.

In de appartementen van De Leyhoeve wonen bewoners regulier en zij zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Maar niet iedereen die zelfstandig woont is zelfredzaam, ook hier wonen steeds meer kwetsbare oudere bewoners. Hoe hiermee rekening te houden en te handelen in geval van nood is het algemene thema voor dit onderwerp. Meer specifiek gaat het dan om een ontruimingsplan.

Het doel van een ontruimingsplan is dat men weet wat te doen bij brand, zodat risico’s worden beperkt en er veilig kan worden gevlucht. Bewoners moeten weten welke dichtstbijzijnde vluchtroute zij kunnen/moeten nemen. Daarom is met het management enkele keren overleg gevoerd, hoe de bewoners optimaal kunnen worden voorgelicht. Een eerste resultaat is dat inmiddels op essentiële plaatsen bij de liften een vluchtroute hangt.

Communicatie

De portefeuille communicatie wordt gevormd door Cilly Zonsveld.
Zij verzorgt de communicatie tussen het bestuur van de huurdersvereniging en de leden.

Heeft u een vraag of wilt u contact met ons opnemen?

 

U kunt ons een mail sturen (info@hvlgroningen.nl) of onderstaand formulier verzenden.

Vereniging Huurders
Woonlandschap De Leyhoeve Groningen

KvK: 74424726
Bankrekening: NL17RABO 0341 1360 42

Postadres:
Helperpark 262-2
9723 ZA Groningen
Email: info@hvlgroningen.nl