Het bestuur

 

Het algemeen bestuur van de huurdersvereniging bestaat uit maximaal 7 personen:

 • Frits Boerema (voorzitter)
 • Jan O. Franssen (penningmeester)
 • Jan Slotema (secretaris)
 • Jaap Schreuder (lid en aandachtsgebied vastgoed/huur en wetgeving op deze terreinen)
 • Cily Zonsveld (lid en aandachtsgebied Communicatie en beheer website)
 • Anneke Hoek (lid ledenadministratie)

Het bestuur komt elke maand bijeen en … als de actualiteit daarom vraagt.

Het bestuur is bereikbaar op het mailadres:  info@hvlgroningen.nl

Werkzaamheden  en aandachtsgebieden:

Het bestuur houdt zich naast de algemene bestuurstaken bezig met:

 • Overleg met de Algemeen Manager van de Leyhoeve Groningen;
 • Overleg met de directie /verhuurder Leyhoeve BV.
 • Als dienst naar de bewoners komen bijv. huur-,energie-en servicekosten, maar ook veiligheid en zorg aan de orde.

Over dit alles worden de leden regelmatig geïnformeerd via “Bewonersberichten” die per mail of brievenbus toegestuurd worden. De berichten zijn ook beschikbaar via deze website.

Heeft u een vraag of wilt u contact met ons opnemen?

 

U kunt ons een mail sturen (info@hvlgroningen.nl) of onderstaand formulier verzenden.

Jaarstukken

Ledenvergadering 2022

  Ledenvergadering 2021 (schriftelijk)

  2020

  Brieven / documenten

  2021