Historie van de Huurdersvereniging

 

De noodzaak voor een Huurdersvereniging is gelegen in het feit dat het originele concept Woonlandschap Leyhoeve met Zorgeloos oud worden een hoog ideologisch gehalte had, maar waar we bij de ingebruikname in 2018 te maken hebben gekregen met een vooral Vastgoed gerichte verhuurder, die weinig ervaring had met de belangen van de specifieke bewoners en de daarbij behorende administratieve en communicatieve processen.

Neem daarbij dat het merendeel van de bewoners weliswaar de seniorenstatus hebben, maar veelal uit een werkzaam leven komen waar zelfstandig denken leidend was. We moesten daarom van elkaar gaan leren.

Op 28 maart 2019 zijn de statuten bij de notaris verleden. In de statuten is als officiële naam van de vereniging opgenomen Vereniging Huurders Woonlandschap de Leyhoeve Groningen, maar wij spreken doorgaans van de Huurdersvereniging.

De huurdersvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 74424726 en is lid van de Woonbond.

Heeft u een vraag of wilt u contact met ons opnemen?

 

U kunt ons een mail sturen (info@hvlgroningen.nl) of onderstaand formulier verzenden.